Yönetimimiz

Yönetimimiz

Kızılay Yatırım Yönetimimiz
Kızılay Yatırım
CEO
İlyas Haşim ÇAKMAK
Kızılay Yatırım
CMO
Zeynep Meltem ÖZEKER
Kızılay Yatırım
CFO
Erdal DURSUN
Kızılay Yatırım
CHRO
Pınar KARİM
Kızılay Bakım
Genel Müdür Vekili
Ramazan Serkan ÖZCAN
Kızılay Biyomedikal
Genel Müdür
Vijdan UĞURLUAY
Kızılay Etki Yatırım
Genel Müdür
Hakan ERTÜRK
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi
Genel Müdür
Fevzi ÖZTÜRK
Kızılay İçecek
Kızılay İçecek Genel Müdürü
Metin KUL
Kızılay Lojistik
Genel Müdür
Şevki UYAR
Kızılay Sağlık Grubu
Genel Müdür
Ramazan Serkan ÖZCAN
Kızılay Teknoloji
Genel Müdür
Rıdvan AHMET
Kızılay Barınma Sistemleri
Genel Müdür
B.Nadir ERZE
Kızılay Bakım
Genel Müdür Vekili
Ramazan Serkan ÖZCAN
Ramazan Serkan ÖZCAN

Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesinde İşletme Yönetimi alanında tamamlayan Sayın Ramazan Serkan Özcan, iş hayatına İhtisas Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinde Vergi Denetmeni olarak başlamıştır. Demirören Şirketler Grubu, Mazars Denge gibi firmalarda Vergi Denetmeni olarak çalışmıştır. Ayrıca Legal Denetim Şirketinde ve Ülker’de Uzman Denetçi olarak da çalışmıştır. 2010 – 2012 yıllarında Marsan Gıda’da finans ve Muhasebe Müdürü olarak görev üstlenen Özcan, Bezmialem Vakıf Üniversitesinde de 7 yıl süreyle Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2019 yılı itibarıyla Kızılay Yatırım’da göreve başlamıştır, Kızılay Sağlık Genel Müdürü ve Kızılay Bakım Şirketinde Genel Müdür Vekili görevini yürütmektedir.

Kızılay Biyomedikal
Genel Müdür
Vijdan UĞURLUAY
Vijdan UĞURLUAY

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Akabinde Koç Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans tezini yazdı. 2009 – 2011 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankasında Risk Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatına 2011 – 2015 yılları arasında COREN Enerji’de ve ardından BEDAŞ’ta Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak devam etti. Ayrıca çeşitli kurumlarda danışmanlık hizmetleri verdi. 2020 yılında Kızılay Yatırımda İş Geliştirme Koordinatörü görevini üstlendi. Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Kızılay Biyomedikal A.Ş. Genel Müdürü görevini üstlenmektedir.

Kızılay Yatırım
CEO
İlyas Haşim ÇAKMAK
İlyas Haşim ÇAKMAK

1970 yılında Dusseldorf Almanya’da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. 
1992 yılında girdiği iş hayatında, perakende sektöründe ürün, ihracat, iş geliştirme müdürlükleri, icra kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanı danışmanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Üst düzey yönetici olarak çalıştığı firmalar arasında Esselte Leitz, Panda, Danet, Ülker Golf firmaları yer almaktadır. 2007-2010 yılları arasında Eastgate Capital Group Ltd-Dubai firmasında Türkiye Danışmanı olarak görev yapmıştır. Halen Coldstone Creamery Turkey firmasında Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, Kızılay Yatırım A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Kızılay Etki Yatırım
Genel Müdür
Hakan ERTÜRK
Hakan ERTÜRK

2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Illinois MBA (Finans) programını tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Doktora programını 2018 yılında girişim sermayesi alanında verdiği doktora teziyle başarıyla tamamladı. 2000 yılı Eylül ayında TCMB’de başladığı iş hayatına 2000-2006 yıllarında Hazine Kontrolörü olarak devam etti. 2009 – 2011 yılları arasında İç Denetçi, 2011 -2016 yıllarında Hazine Müsteşarlığı Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2016 – 2019 yıllarında Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, 2019 – 2021 yılları arasında Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı olarak görev yaptı. 2021 yılında tekrardan Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yaptığı Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrılarak 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Kızılay Yatırım bünyesinde yer alan Sosyal Danışmanlık ve Ticaret AŞ’de Genel Müdür olarak etki yatırımcılığı alanında faaliyette bulunmak üzere göreve başladı.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi
Genel Müdür
Fevzi ÖZTÜRK
Fevzi ÖZTÜRK

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Uluslararası Bankacılık ve Finans” Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi "Sermaye Piyasaları ve Borsa" programını ve Marmara Üniversitesi "Finansal Piyasalarda Alternatif Yatırım Araçları ve Portföy Yönetimi" programını tamamlamıştır.

 

Profesyonel iş hayatına 1998 yılında Türkiye İş Bankası grubunda Fon ve Hazine Yönetimi'nde başlayan Fevzi Öztürk, sermaye piyasası kurumlarının hazine ve fon yönetim bölümlerinde aktif rol almıştır. Fon ve Portföy Yöneticisi olarak Türk sermaye piyasalarında ilk kez faizsiz prensiplere uygun birçok yatırım ve borsa yatırım fonunun kuruluş sürecinde bulunmuş ve yönetmiştir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Piyasalar Direktörlüğü'nde Yönetici olarak piyasa işletim, mevzuat düzenlemeleri, piyasa geliştirme tasarımları ve operasyonlarının yürütülmesinde görev almıştır. İşletmelere finansal ve sermaye piyasası konularında bağımsız danışmanlık hizmeti vermiştir. Uzun yıllar gazetelerde ekonomi köşe yazarlığı ve TV yorumculuğu yapmıştır.

 

Mayıs 2021'den bu yana Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Kızılay İçecek
Kızılay İçecek Genel Müdürü
Metin KUL
Metin KUL

1972 yılında Trabzon’da doğdu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1994 yılında başladığı iş hayatında, ağırlıklı gıda sektörü olmak üzere tekstil, otomotiv, perakende ve franchising sektörlerinde tedarik zinciri, üretim, lojistik ve genel yönetim alanlarında orta ve üst düzey yöneticilik, yönetim kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Görev yaptığı firmalar arasında Coca-Cola, Ülker, Pınar, Panda, Desa şirketleri yer almaktadır. Metin Kul 2019'dan bu yana Kızılay İçecek Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Kızılay Lojistik
Genel Müdür
Şevki UYAR
Şevki UYAR

1969 yılında İzmir’de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1991 yılında mezun olmuş, yüksek lisansını aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında tamamlamıştır. 

1993 yılında kamu sektöründe başlayan kariyeri, 1997–2003 yılları arasında İhlas Holding Kargo Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. 2003 yılında Aras Kargo’da İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2003–2018 döneminde Yıldız Holding bünyesinde tedarik zinciri ve lojistik alanlarında bölge müdürlüğü, genel müdürlük, icra ve yönetim kurulu üyelikleri gibi üst düzey birçok görevde bulunmuştur. 2018 yılından beri BİZLOG Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Kızılay Lojistik Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

Şevki Uyar, tedarik zinciri ve lojistik sektöründe 24 yıldır yürüttüğü üst düzey yöneticilik deneyimi boyunca kargo, lojistik operasyon ve tedarik zinciri süreçlerinin kurulması, birim veya şirket olarak yeniden yapılandırılması, işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili önemli büyüklükteki projelere liderlik yaparken aynı zamanda çok sayıda lojistik yöneticisinin yetişmesine de katkı sağlamıştır. Şevki Uyar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ÜDY-3 Yetki Belgesi'ne sahiptir.

Kızılay Sağlık Grubu
Genel Müdür
Ramazan Serkan ÖZCAN
Ramazan Serkan ÖZCAN

Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesinde İşletme Yönetimi alanında tamamlayan Sayın Ramazan Serkan Özcan, iş hayatına İhtisas Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinde Vergi Denetmeni olarak başlamıştır. Demirören Şirketler Grubu, Mazars Denge gibi firmalarda Vergi Denetmeni olarak çalışmıştır. Ayrıca Legal Denetim Şirketinde ve Ülker’de Uzman Denetçi olarak da çalışmıştır. 2010 – 2012 yıllarında Marsan Gıda’da finans ve Muhasebe Müdürü olarak görev üstlenen Özcan, Bezmialem Vakıf Üniversitesinde de 7 yıl süreyle Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2019 yılı itibarıyla Kızılay Yatırım’da göreve başlamıştır, Kızılay Sağlık Genel Müdürü ve Kızılay Bakım Şirketinde Genel Müdür Vekili görevini yürütmektedir.

Kızılay Teknoloji
Genel Müdür
Rıdvan AHMET
Rıdvan AHMET

Kızılay Teknoloji A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Holding bünyesine 2022 yılında katılmıştır.

Mevcut görevinden önce bilişim sektöründe 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Sektörde uzman seviyede göreve başlamış, teknik müdürlük, proje satış müdürlüğü, proje direktörlüğü, yönetici partnerlik, genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. Kariyerinde bir süre İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Bilgi İşlem Direktörü olarak çalışmıştır. Kızılay Teknoloji görevi ile birlikte Holding’in ve iştiraklerinin bilgi işlem alt yapılarının dönüşümünden, ARGE ve inovasyon projelerinin yürütülmesinden, girişim sermayesi şirketlerinin teknolojik değerlendirmelerinden ve yatırım sonrası teknik mentorluk sürecinden sorumludur.

Kızılay Yatırım
CMO
Zeynep Meltem ÖZEKER
Zeynep Meltem ÖZEKER

1987 yılında Nişantaşı Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde Brigham Young Üniversitesinde İşletme Yönetimi alanında tamamlayan Sn. Özeker, mezuniyetinin ardından Unilever’de cilt bakımı, erkek ve kadın parfümeri ve deodorant kategorilerinde Ürün Müdürlüğü, saç bakım kategorisinde Grup Ürün Müdürlüğü yapmıştır. Excel Halkla İlişkiler firmasının kurucu ortağı olan Sn. Özeker, daha sonra Mondelez Intl’da (o dönemde Kraft Foods) soğuk ve sıcak içecekler kategorisinde Pazarlama Müdürü görevini üstlenmiştir. Akabinde Frito Lay’de Pazarlama Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Sırasıyla Has Gıda-Panda Dondurma’da Pazarlama Direktörlüğü, Orkin Pest’te Pazarlama Danışmanlığı, Doğuş Çay’da çay ve cips kategorilerinde Pazarlama Direktörlüğü görevlerini ifa etmiştir.

Kızılay Yatırım
CFO
Erdal DURSUN
Erdal DURSUN

1970 Yılında Zilede doğdu İlk ve orta öğrenimini Zilede, lise öğrenimini ise İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra; kamudan ayrılarak özel sektöre geçti. Yıldız Holding Denetim Grubunda 3 yıl denetçi olarak görev yaptı. Ardından yine Yıldız Holding Grup şirketlerinden Natura Gıdada mali işlerden sorumlu olarak 17 yıl boyunca aralıksız çalıştı. Erdal Dursun, 2019 yılı Şubat ayında CFO olarak Kızılay Yatırım'a katıldı.

Kızılay Yatırım
CHRO
Pınar KARİM
Pınar KARİM

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Ardından İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999-2006 yılları arasında İGDAŞ’da (İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.)  iç denetçi-uzman unvanlarıyla İnceleme Kurulu, Satın Alma, Kalite bölümlerinde çalışmıştır. 2006-2020 yılları arasında kent içi raylı sistemlerin (metro, hafif metro, tramvay, teleferik) tasarım-işletmecilik ve bakımlarını yapan Metro İstanbul’da sırasıyla Kalite ve İstatistik Analiz Şefi, İnsan Kaynakları Müdürü ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2020 yılında  Kızılay Yatırım’da Kurumsal Gelişim ve Strateji Grup Direktörü olarak göreve başlamış olup halen İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Başkanı (CHRO) olarak görevine devam etmektedir.

Kızılay Barınma Sistemleri
Genel Müdür
B.Nadir ERZE
B.Nadir ERZE

Nadir Erze Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Business School’da Finans, İngiltere Bournemouth Business School’da Pazarlama eğitimi almıştır.

İş hayatına Bayramoğlu Grupta Satış Mühendisi olarak başlayan Nadir Erze, Şişecam Grubu Cam Ambalaj Fabrikası ve Koç Grubuna bağlı Otoyol Iveco’da Üretim Mühendisi ve Atermit Fabrikasında Üretim Yöneticisi olarak çalışmış ve farklı sektörlerde satış ve üretim tecrübeleri kazanmıştır.

Kariyerine Kale Grubu Kale Kilit’te Üretim Müdürü olarak devam etmiş ve şirketin Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenerek Kale Endüstri Holding bünyesinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük yapmıştır.

Optima Besin Maddeleri firmasında yönetim kurulu üyeliği ve Genel Müdür olarak devam eden Nadir Erze son olarak Sinpaş Holding’e bağlı Seranit firmasında ise Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

Farklı sektörlerde üretim, satış, pazarlama ve yönetim tecrübeleri bulunan Nadir Erze, 2024 Şubat ayından beri Kızılay Barınma Sistemleri Genel Müdürü görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Nadir Erze, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Yatırım tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA